Programme & Papers

W1MAM- Economic Growth and Crisis
July 26, 201709:00 - 10:40Marilyn Monroe
An Empirical Assessment of UK Economic Performance In The Context Of Brexit: An EU Wide Comparison

Murat Pütün (Çukurova University, TR)

Semin Paksoy (Çukurova University, TR)


Do Crises Induce Reform? A Critical Review of Conception, Methodology and Empirical Evidence of the ‘Crisis Hypothesis’

Mounir Mahmalat (Dublin City University, IE)

Declan Curran (Dublin City University, IE)


The Impact of Oil Price Shocks on Sector Indices: Evidence from Turkey

Gülin Vardar (Izmir University of Economics, TR)

Gülüzar Kurt Gümüş (Dokuz Eylül University, TR)

Mehmet Erdem Delice (University of Salerno, TR)


Relationship between Natural Gas Consumption and Economic Growth in Turkey

Burcu Güvenek (Selçuk University, TR)

Hakan Acet (Selçuk University, TR)

Fatih Mangır (Selçuk University, TR)

Orhan Kasap (Selçuk University, TR)


Assessment of Vulnerability towards Climate Change and Climate Induced Natural Disasters in Odisha

Subhashree Lenka (Ravenshaw University, IN)


Convenor: Pankaj Vashisht (ICRIER, IND)W1MAM- Economic Growth and Crisis
July 26, 201709:00 - 10:40Marilyn Monroe
Changes of Revenue Standard And Sectoral Effects Within The Framework Accounting And Reporting Standards: A Research On Explanations Of Retail Sector Companies / Muhasebe Ve Raporlama Standartlari Çerçevesinde Hasilat Standardinda Yapilan Değişiklikler Ve Sektörel Etkileri: Perakende Sektörü Şirketlerinin Açiklamalari Üzerine Bir Araştirma

Selin Coşkun (Manisa Celal Bayar University, TR)

Şule Kırkık (Manisa Celal Bayar University, TR)


The Relationship Between Individual Credits and Consumer Price Indices (CPI): Turkey Example (2003-2016) / Bireysel Krediler ve Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (2003-2016)

Seyfettin Caner Kuzucu (Selçuk University, TR)

Metin Allahverdi (Selçuk University, TR)


Islamic Banking and Interest-Free Insurance in Financial Markets; The Case of Turkey / Finans Piyasalarında İslami Bankacılık ve Faizsiz Sigortacılık; Türkiye Örneği

Yağmur Kumcu (Uşak University, TR)

Özden Sevgi Akıncı (Uşak University, TR)


The Relationships between the Financial Ratios: The Case of Banking Stocks/ Finansal Oranlar Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektörü Pay Senetleri Uygulaması

Ekrem Meriç (Anadolu University, TR)

Melik Kamışlı (Bilecik Şeyh Edebali University, TR)

Fatih Temizel (Anadolu University, TR)


The Analysis of Turkey’s Trade Deficits and Budget Deficit with Nonlinear Models / Türkiye için Ticaret Açığı ile Bütçe Açığının Doğrusal Olmayan Modellerle Analizi

Işıl Akgül (Marmara University, TR)


Convenor: Abdulkadir Kaya (Erzurum Technical University, TR)W2MAM- Keynote Address
July 26, 201711:00 – 12:00Marilyn Monroe
Sustainability as a Public Good

Erdem Başcı (Ambassador, Permanent Representative of Turkey to the OECD)


Convenor: Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)W2FRA – European Union Studies
July 26, 201711:00 – 12:40Fred Astaire
Do Independent Fiscal Institutions Promote Fiscal Performance: An Assessment on EU Countries

Tekin Akdemir (Yıldırım Beyazıt University, TR)

Burak Pirdal (Yıldırım Beyazıt University, TR)


Structural Change and Sectoral Integration in The Main European Countries: What Differences?

Claudio Di Berardino (University G. D'annunzio Of Chieti-Pescara, IT)

Gianni Onesti (University G. D'annunzio Of Chieti-Pescara, IT)


Application of Mixed Effects Models on Delaying Payments: Analysis of EU Companies

Isaac Kwame Essien Obeng (Mendel University in Brno, CHE)


Testing the Linkages between Real Estate Markets and Stock Markets in European Countries

Gökçe Tunç (Okan University, TR)

Berna Aydoğan (Izmir University of Economics, TR)

Gülin Vardar (Izmir University of Economics, TR)


Human Capital and Economic Growth: Panel Data Evidence From Developing Countries

Muhammad Azam Khan (Abdul Wali Khan University Mardan, PK)


Convenor: Mounir Mahmalat (Dublin City University, IE)W3MAM– Fiscal Policy
July 26, 201713:30 – 15:30Marilyn Monroe
The Fiscal Policy Deadlock in EU: Measuring Budgetary and Dept Performance in the light of Stability and Growth Pact

Semin Paksoy (Çukurova University, TR)

Murat Pütün (Çukurova University, TR)


The Khaldun-Laffer Curve Revisited: A Personal Income Tax-Based Analysis for Turkey

Zeynep Burcu Çevik (Ankara Yidirim Beyazit University, TR)

Huseyin Sen (Ankara Yidirim Beyazit University, TR)

Ayse Kaya (Izmir Katip Celebi University, TR)


Impact of Monetary Policy on Stock Market Prices Under Different Regimes: The Evidence from Turkey

Aydanur Gacener Atis (Ege University, TR)

Deniz Erer (Ege University, TR)


An Analysis of Mainstream Development Criteria and Labor Equality

Saadet Yağmur Kumcu (Uşak University, TR)

Sevcan Güneş (Pamukkale Üniversitesi, TR)


Analysis of Debt-Threshold Effect on Output Growth in Nigeria

Matthew I. Eboreime (Research Department, Central Bank of Nigeria, NG)

Barka Sunday (Research Department, Central Bank of Nigeria, NG)


The Refugee Economy and Poverty Traps: Prospects for Turkey

Murad Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe University, TR)


Convenor: Isaac Kwame Essien Obeng (Mendel University in Brno, CHE)W3FRA - Macroeconomics/Makroekonomi
July 26, 201713:30 – 15:30Fred Astaire
Functionality of Media in terms of Capitalist Economic System Sustainability and Preservation / Kapitalist Ekonomik Sistemi Sürdürme ve Koruma İşlevselliği Açısından Medya

Ahmet Tarık Türkmenoğlu (Necmettin Erbakan University, TR)


Macroeconomic Stability and Energy Costs / Makro Ekonomik İstikrar ve Enerji Maliyetleri

Ekrem Erdem (Erciyes University, TR)


The Relationship Between Health Expenditures and Economic Growth In Turkey: ARDL Bound Testing Approach / Türkiye’de Sağlık Harcamaları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Fatih Kaleci (Necmettin Erbakan University, TR)

Elanur Kaleci (Necmettin Erbakan University, TR)


Impact of Trade Deficit on the Current Account Deficit: Markov Regime Switching Approach / Ticaret Açığının Cari İşlemler Açığına Etkisi: Markov Rejim Değişimi Yaklaşımı

Işıl Akgül (Marmara University, TR)


Classification of Provinces According To The Labor Demand Structure In Turkey / Türkiye’de İşgücü Talebi Yapisina Göre İllerin Siniflandirilmasi

Şahamet Bülbül (Marmara University, TR)

Ahmet Mete Çilingirtürk (Marmara University, TR)

Dilek Altaş (Marmara University, TR)

Esen Yıldırım (Marmara University, TR)

Selay Giray Yakut (Marmara University, TR)


Analysis of inflation and growth relationship with granger causality test: Turkey, Bulgaria, Croatia, Romania Examples / Enflasyon ve Büyüme Ilişkisinin Granger Nedensellik Testi Ile Analizi: Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya Örneği

Füsun Yenilmez (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Serenay Anar (Eskişehir Osmangazi University, TR)


Convenor: Sıdıka Başçı (Yildirim Beyazit University, TR)W4MAM- Macroeconomics
July 26, 201715:50 – 17:50Marilyn Monroe
An Empirical Analysis on the Relationship between Trade Openness and Economic Growth in Niger

Fatih Mangır (Selçuk University, TR)

Hakan Acet (Selçuk University, TR)

Mahamane Moutari Abdou Baoua (Selçuk University, TR)


The Regional Dynamics of Economic Growth: A Case Study on Nuts 2 Regions In Turkey

Mustafa Gömleksiz (Necmettin Erbakan University, TR)

Şerife Özşahin (Necmettin Erbakan University, TR)


Institutional Capacity and Regional Development Gap in the Southern African Development Community: An Institutional Economics Approach

Ramiarison Hery Maholisoa (Meiji Graduate School of Commerce, JPN)


A Comparative Analysis of Eastern African Countries’ Macroeconomic Performance: Challenges and Opportunities

Ekrem Erdem (Erciyes University, TR)

Ahmed İbrahim Nageye (Erciyes University, TR)

Ali Gökhan Yücel (Erciyes University, TR)

Ahmet Köseoğlu (Erciyes University, TR)


Endogenous Labor Supply and the Optimal Tariff

Türkmen Göksel (Ankara University, TR)


The Effect of Foreign Exchange and Real Exchange Rate on Foreign Trade in Liberia: An Application of Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach

Bilgin Bari (Anadolu University, TR)

Emmanuel Dweh Togba (Anadolu University, TR)


Convenor: Murat Pütün (Çukurova University, TR)W4FRA –Entrepreneurship / Girişimcilik
July 26, 201715:50 – 17:50Fred Astaire
Sociological Analysis of the Entrepreneurship Problems of Syrian Asylum Seekers in Turkey: The Case of Konya / Suriyeli Sığınmacı İşadamlarının Türkiye’de Girişimcilik Konusunda Yaşadığı Problemlerin Sosyolojik Analizi: Konya Örneği

Öner Atay (Necmettin Erbakan University, TR)


Entrepreneurship Trends in University Students: The Case Study of Eskisehir Osmangazi University / Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma

Fatih Çemrek (Eskisehir Osmangazi University, TR)

Nuray Girginer (Eskisehir Osmangazi University, TR)


The Possibility of Small Agricultural Manufacturing in Turkey as A Capitalization Problem / Bir Kapitalistleşme Sorunsalı Olarak Türkiye'de Küçük Tarımsal Üreticiliğin Varlığı

Emrah Başaran (Necmettin Erbakan University, TR)


Dimension of Consumers’ Attitudes Towards Online Shopping / Tüketicilerin Online Alışverişe Yönelik Tutumlarının

Nuray Girginer (Eskisehir Osmangazi University, TR)

Mehmet Erhan Güldalı (Eskisehir Osmangazi University, TR)

Aybüke Duru (Eskisehir Osmangazi University, TR)


Research on Effective Leadership Qualities of Department Heads/ Bölüm Başkanlarinin Etkili Liderlik Özelliklerine Yönelik Bir Araştirma

Nuray Girginer (Eskişehir Osmangazi, University, TR)

Aybüke Duru (Eskişehir Osmangazi, University, TR)

Mine İskenderoğlu (Eskişehir Osmangazi, University, TR)


Convenor: Şule Kırkık (Manisa Celal Bayar University, TR)T1MAM - Finance
July 27, 201709:00 – 10:40Marilyn Monroe
The Important of Financial Management in Financial Performance of Firm: Evidence from Turkey

Abdulkadir Kaya (Erzurum Technical University, TR)

Mehmet Suphi Ozcomak (Ataturk University, TR)

Bener Gungor (Bayburt University, TR)


Influencing factors of Capital Adequacy Ratio of the Deposit Banks: A Panel Regression Analysis for Turkish Banking Sector

Serhat Yüksel (İstanbul Medipol University, TR)

Mustafa Özsarı (Konya Food and Agriculture University, TR)


Volatility Spillover Effect with Time-Varying Parameters Between Bist100 And Dow-Jones Under Different Regimes

Deniz Erer (Ege University, TR)

Elif Erer (Ege University, TR)


The Role of Islamic House Financing in the Economic Development of Pakistan

Sanaullah Ansari (SZABIST, PAK)


Effects of Economic Instability on Stock Market Under Different Regimes: Ms-Garch Approach

Koray Kayalidere (Manisa Celal Bayar University, TR)

Tuna Can Güleç (Manisa Celal Bayar University, TR)

Elif Erer (Ege University, TR)


Convenor: Semin Paksoy (Çukurova University, TR)T1FRA - Finans 2 /Finance 2
July 27, 201709:00 – 10:40Fred Astaire
A Methodology for Determining the Potential Factors Affecting the Credit Card Approvals in The Turkish Deposit Bank Sector / Türk Mevduat Bankalarının Kredi Kartı Verme Kararlarını Etkileyen Potansiyel Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Çalışması

Nuray İslatince (Anadolu University, TR)


The Effect of Independent Audit on The Explanation Level of Income Taxation Standards: A Research on BIST Food Sector / Bağımsız Denetimin Gelir Vergisi Standardını Açıklama Düzeyine Etkisi: BİST Gıda Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Sedat Coşkun (Manisa Celal Bayar University, TR)

Şule Kırkık (Manisa Celal Bayar University, TR)

Selin Coşkun (Manisa Celal Bayar University, TR)


Efficiency of Islamic Stock Markets / İslami Sermaye Piyasalarında Etkinlik

Melik Kamışlı (Bilecik Şeyh Edebali University, TR)

Serap Kamışlı (Bilecik Şeyh Edebali University, TR)

Fatih Temizel (Anadolu University, TR)


The Impact of Accounting Information on Investment Decision of Turkish Investors: The Application with Panel Data Analysis / Türk Yatırımcısının Yatırım Kararlarında Muhasebe Verilerinin Etkisi: Panel Veri Analizi İle Bir Uygulama

Şule Kırkık (Ege University, TR)

Deniz Erer (Ege University, TR)


A Systematic Approach to Bankruptcy Prediction in Banks: A Case Study from Turkey / Bankaların İflas Riskinin Tahminlenmesine Yönelik Sistematik bir Yaklaşım: Türkiye Örneği

Hasan Selim (Dokuz Eylul University, TR)

Şebnem Yılmaz Balaman (Dokuz Eylul University, TR)


Convenor: Nuray Girginer (Eskisehir Osmangazi University, TR)T2MAM – Firm Studies and Technology
July 27, 201711:00 – 12:40Marilyn Monroe
The Curse of Energy on Small and Medium Enterprises in Azerbaijan: Is This an Unavoidable Destiny?

Sıdıka Başçı (Yildirim Beyazit University, TR)

Sarkhan Piriyev (Yildirim Beyazit University, TR)


Destruction or Polarization: Estimating the Impact of Technology on Jobs in Indian Manufacturing

Pankaj Vashisht (ICRIER, IND)


Trade and Labor Demand: A Study on Turkish Manufacturing

Mustafa Özsarı (Konya Food and Agriculture University, TR)

Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)

Ünal Töngür (Akdeniz University, TR)


Total Factor Productivity Growth and Technical Efficiency of Wheat Farms In India: A Stochastic Frontier Analysis

Gurwinder Kaur (Indian Institute of Technology, IND)

Praveen Kulshreshtha (Indian Institute of Technology, IND)


Has the ICT Diffusion been biased in India? Identifying Socio-Economic Factors for Policy at the Household level

Pratap C. Mohanty (IIT ROORKEE, IN)


Convenor: Sanaullah Ansari (SZABIST, PAK)T2FRA –Country Studies/ Ülke Çalışmaları
July 27, 201711:00 – 13:00Fred Astaire
Analysis of Social Spendings in G7 and Nordic Countries: Pension and Health Spendings / G7 ve İskandinav Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Analizi: Emeklilik ve Sağlık Harcamaları

Seher Bas (Celal Bayar University, TR)


Impacts Of R&D Expenditures on High Technology Exports at BRICST Countries / BRICST Ülkelerinde Ar-Ge Harcamalarinin Yüksek Teknolojili Ürün İhracatina Etkileri Araştırma

Sevgi Sezer (Uludag University, TR)


A Comparative Efficiency Analysis of Public Expenditures On R&D in Selected OECD Countries / Seçilmiş OECD Ülkelerinde Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Kamu Harcamalarinin Karşilaştirmali Etkinlik Analizi

Sibel Selim (Manisa Celal Bayar University, TR)

Sibel Aybarç (Manisa Celal Bayar University, TR)


The Effect of The Removal of The European Union Sugar Quotas After The Year 2017 On The European Union And Turkey's Sugar Market / 2017 Yılı Sonrası Avrupa Birliği Şeker Kotasının Kaldırılmasının Avrupa Birliği ve Türkiye Şeker Piyasasına Etkisi

Zeynep Erdinç (Anadolu University, TR)


Comparative Analysis of Income Inequality Between Regions of Turkey: Multivariate Logit Model Approach/ Türkiye’de Gelir Eşitsizliğinin Bölgeler Arasi Karşilaştirmali Analizi: Çok Durumlu Logit Model Yaklaşimi

Özge Korkmaz (Bayburt University, TR)

Elif Erer (Ege University, TR)

Ahmet İlhan (Bayburt University, TR)


From Neoliberalism to Neomercantilism: What About The Narratives Of Globalization / Neoliberalizmden Neomerkantilizme; Küreselleşme Hikayelerine Ne Oldu?

Hamza Şimşek (Batman University, TR)

Çiğdem Boz (Batman University, TR)

İsmail Şiriner (Batman University, TR)


Convenor: Murad Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe University, TR)T3MAM –Country Studies
July 27, 201713:30-15:30Marilyn Monroe
Fixed-Mobile substitution in MENA countries: What is the future of fixed-line market?

Riham Ezzat (Cairo University, EG)


The Impact of Socio-Economic Factors on Mental Health in Turkey

Asuman Çukur (Yildirim Beyazit University, TR)


Tourism Service Quality in Egypt: Opportunities and Challenges

Ghada Mohamed Wafik (Fayoum University, EG)


Testing the Validity of J-Curve by Asymmetric ARDL Approach: the Case of Some Developing Countries

Fela Özbey (Çukurova University, TR)

Murat Pütün (Çukurova University, TR)


Political Connections: Evidence from Insider Trading around TARP

Ozlem Akin(Ozyegin University, TR)

Nicholas Coleman(Federal Reserve Board, US)

Christian Fons-Rosen(Universitat Pompeu Fabra, SP)

Jose-Luis Peydro(ICREA-Universitat Pompeu Fabra, SP)


A Compositional Data Analysis of Life Satisfaction Survey Data for Turkey

Fikret Er (Anadolu University, TR)

Halil Eryılmaz (Anadolu University, TR)


Convenor: Sıdıka Başçı (Yildirim Beyazit University, TR)T3FRA –Beşeri Sermaye / Human Capital
July 27, 201713:30-15:30Fred Astaire
Informal Employment in Turkey: Policies and Proposals for Struggle with Informal Employment / Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede İzlenen Politikalar Ve Öneriler

Zeynep Erdinç (Anadolu University, TR)

Mustafa Hulusi Erdinç (Anadolu University, TR)


Dimensions of Women Academicians' Attitudes Towards Glass Ceiling Syndrome / Kadin Akademisyenlerin Cam Tavan Sendromuna Yönelik Tutumlarinin Boyutlandirilmasi

Nuray Girginer (Eskisehir Osmangazi University, TR)

Zeliha Kaygusuz Ertuğ (Eskisehir Osmangazi University, TR)


Determination of the Relationship between Students' Economic Status and Their Happiness by Ordinal Logistic Regression Method: The Case of Cumhuriyet University / Öğrencilerin Ekonomik Durumu İle Mutlu Olmaları Arasındaki İlişkinin Ordinal Lojistik Regresyon Yöntemiyle Belirlenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Ziya Gökalp Göktolga (Cumhuriyet University, TR)

Engin Karakış (Cumhuriyet University, TR)


Dimension of The Staffs' Performance Evaluation Directions / Çalışanların Performans Değerlendirmeye Yönelik Tutumlarının Boyutlandırılması

Nuray Girginer (Eskisehir Osmangazi University, TR)

Fatih Çemlek (Eskisehir Osmangazi University, TR)

Hazal Duman (Eskisehir Osmangazi University, TR)


Deprivation or Poverty? A Research on Social Exclusion: The Case of Turkey / Yoksunluk Mu Yoksulluk Mu? Sosyal Dışlanma Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Örneği

Sibel Selim (Manisa Celal Bayar University, TR)

Pınar Çomuk (Manisa Celal Bayar University, TR)


Natural Disasters and Rethinking Poverty on the Axis of Migration / Doğal Afetler ve Göç Ekseninde Yoksulluğu Yeniden Düşünmek

Murad Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe University, TR))


Convenor: Hasan İslatince (Anadolu University, TR)T4MAM–Topics in Economics
July 27, 201715:50-17:30Marilyn Monroe
Globalization of Global Currency

Jyotsna Haran (Royal College of Arts Science & Commerce, IND)


Development of A Multidimensional Subjective Economic Hardship Measure

Cem Safak Çukur (Yıldırım Beyazıt University, TR)

Halime Unal Reşitoğlu (Yıldırım Beyazıt University, TR)


A Study of the Situation of Thailand – Cambodia Border Trade at the Chong Chom Border Crossing, Surin Province

Nattanin Ueasin (Khon Kaen University, THA)


A Structural Framework to Analyse the Financial Stability Tool Net Stable Funding Ratio

Xuan Wang (University of Oxford, UK)


Oil Prices and Personal Consumption Expenditures: Does the Source of the Shock Matter?

Zeina Alsalman (Oakland University, US)

Mohamad Karaki (Lebanese American University, LB)


Stock Market Contagion and Volatility Spillover: Evidence from an Emerging Market

Abhijeet Bhunia(Indian Institute Of Technology, IN)


Convenor:Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)T4FRA – Turkish Economy /Türkiye Ekonomisi
July 27, 201715:50 – 17:50Fred Astaire
Trend Analysis of Health Expenditures in Turkey and Its Impact on Basic Health Indicators/ Türkiye’deki Sağlık Harcamalarının Trend Analizi ve Temel Sağlık Göstergelerine Etkisi

Elanur Kaleci (Necmettin Erbakan University, TR)

Fatih Kaleci (Necmettin Erbakan University, TR)


Monetarist Approach to the Relationship Between Money Supply and Inflation: The Turkish Case (1988-2016) / Para Arzı ve Enflasyon İlişkisine Monetarist yaklaşım: Türkiye örneği (1988-2016)

Hasan İslatince (Anadolu University, TR)


Are Shocks To Energy Consumtion Permanent Or Temporary? Case Of Turkey With Fourier Approach / Enerji Tüketimindeki Şoklar Kalıcı Mı Yoksa Geçici Mi? Fourier Yaklaşımı İle Türkiye Örneği

Mehmet Mert (Akdeniz University, TR)

Abdullah Emre Çağlar (Akdeniz University, TR)


Dimension of University Student’s Attitudes Towards Mobbing / Üniversite Öğrencilerinin Mobbing’e Yönelik Tutumlarinin Boyutlandirilmasi

Nuray Girginer (Eskisehir Osmangazi University, TR)

Hazal Duman (Eskisehir Osmangazi University, TR)


Effects on The Level of Development of The Provinces of The Socio-Economic Factors for Provinces in Turkey: A Stochastic Frontier Model / Türkiye’de İllere Ait Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İllerin Gelişmişlik Düzeyine Etkileri: Bir Stokastik Sinir Modeli

Gökhan Özkubat (Manisa Celal Bayar University, TR)

Sibel Selim (Manisa Celal Bayar University, TR)


Convenor: Fela Özbey (Çukurova University, TR)